Anna Goluba
Blog > Komentarze do wpisu

***


Tarot wymaga konkretnych pytań - przy czym, zdarza się, i to do¶ć często, że traktuje dane pytanie, choćby i jak najprecyzyjniej sformułowane, jako punkt wyj¶ciowy do wysnucia w odpowiedzi opowie¶ci, która z zadanym pytaniem zwi±zana jest w stopniu niewielkim, albo nawet w żadnym. W opowie¶ci tej zawiera się jednak odpowiedĽ na pytanie, którego kwerend nie miał odwagi zadać i / lub nie potrafił go sformułować, i które, w sposób nie w pełni dla niego ¶wiadomy, w nim funkcjonowało. Owo pytanie, które nie padło, a raczej odpowiedĽ na nie, okazuje się zawsze dla pytaj±cego na dan± chwilę najważniejsza, a nawet decyduj±ca dla jego dalszego życia.

sobota, 14 maja 2016, annago1
(C) Copyright by Anna Goluba  PustaMiska - akcja charytatywna