Anna Goluba
Blog > Komentarze do wpisu

***


Wszystko zmierza do jednego punktu, do jednego miejsca - takiego w którym nie będziesz już w stanie nikogo ani niczego udawać. Wyjdziesz poza maski i pozory.
Co oznacza tak bardzo dzi¶ propagowane i zalecane "b±dĽ sob±"? Nic nie oznacza. Komu¶, kto szuka i czasem nawet nie wie w któr± stronę ma patrzeć, nic to nie mówi, nic to nie daje.
Tylko wówczas można znaleĽć nie szukaj±c, (czyli szukaj±c bez napięcia wynikaj±cego z oczekiwań) je¶li przestanie się udawać cokolwiek, już teraz, zanim życie to wymusi. Bo wszystkie nieudane zwi±zki, relacje, wysysaj±ce energię życiow± zajęcia, prace maj± swoje Ľródło w fałszu, czyli w oszukiwaniu samego siebie, a tym samym w oszukiwaniu wszystkich wokół - od s±siadów pocz±wszy na życiowych partnerach skończywszy. Je¶li więc co¶ się z tob± nie zgadza, nie harmonizuje, nie rezonuje - oraz odwrotnie - nie udawaj, że jest inaczej. A zanim rozstrzygniesz, jak jest - czy sam przed sob± udajesz, czy nie - zastanów się nad tym przez chwilę, w spokoju. Ta chwila może nie¶ć w sobie niespodziankę.

czwartek, 07 maja 2015, annago1
(C) Copyright by Anna Goluba  PustaMiska - akcja charytatywna