Anna Goluba
Blog > Komentarze do wpisu

***


Ezoteryka jest wiedz±, która opiera się na umiejętno¶ci odczytywania rzeczywisto¶ci fizykalnej, materialnej poprzez Ducha - poprzez jego przesłania zawarte w znakach i symbolach w tejże rzeczywisto¶ci przejawiaj±cych się, występuj±cych i wbrew pozorom - ogólnie dostępnych, lecz dostępnych tylko dla tych, którzy tę umiejętno¶ć w sobie pielęgnuj±, pamiętaj± o niej, dbaj± by ci±gle była poruszana, wzbudzana, poprzez różne zdarzenia, obserwacje i do¶wiadczenia z ich życia. Można przyj±ć, że skoro ow± umiejętno¶ć ma choć jeden człowiek na ¶wiecie, ma j± i drugi, trzeci, a zatem jest to zdolno¶ć człowiekowi przynależna. Niektórzy jednak ludzie tak skutecznie j± w sobie tłumi±, tak usilnie się jej wypieraj± i za wszelk± cenę staraj± się nie dopu¶cić jej do głosu, iż wydaje się, że ta umiejętno¶ć w żadnym stopniu ich nie dotyczy.
Praktyczne za¶ wykorzystanie tej umiejętno¶ci, umiejętno¶ci dostrzegania w codziennej rzeczywisto¶ci przejawów Ducha, to magia. Magia, która nie zna wieku, która zawsze jest współczesna, gdyż wynika z samej natury rzeczy, z potencjału w niej zawartego. Dlatego tak bardzo ¶miesz± mnie i zdumiewaj± pogl±dy typu "magia to przeżytek", "tam, gdzie jest postęp techniczny nie ma miejsca na magię", itp. Nie byłoby żadnego wynalazku, postępu, odkrycia, gdyby człowiek nie potrafił uchwycić Ducha w materii, a następnie uwolnić go tj. aktywować go w taki sposób, jaki jest mu w danej chwili najbardziej potrzebny. Kto¶, kto nie potrafi tego dostrzec, jest zwykłym ignorantem. Ignorant z przynależnymi mu z kolei klapkami na oczach jest niestety niebezpieczny - szkodliwy nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Pewno¶ć z jak± zwykle przekazuje to, co dla niego samego jest objawieniem, udziela się i nie pozostawia innym ludziom, w danej chwili słabym i szukaj±cym swojej drogi, wolnej przestrzeni na zastanowienie, wpędzaj±c ich w takie same ograniczenia, jakich wyznawc± i zarazem antytwórc±, jest rzeczony ignorant.

poniedziałek, 30 marca 2015, annago1
(C) Copyright by Anna Goluba  PustaMiska - akcja charytatywna