Anna Goluba
Blog > Komentarze do wpisu

Momenty albo historia młodego Hansa.


Węzeł.
¦miech i płacz zawi±zuj± się w jedno, bo w jednej chwili staje się jasne, odczuwalne aż do samych trzewi, choć często nie w pełni u¶wiadamiane (i tak jest wszak, z pewnych względów, prawidłowo), że od tej pory już nic nie będzie takie samo, jak przedtem. Że to o czym czasem jeszcze się nawet marzyło, ale marzyło się już niemal ostatnim, heroicznym wysiłkiem woli, wreszcie jest. Wreszcie otworzyły się drzwi. Ta, a nie inna Brama.
Wszystkie dotychczasowe okoliczno¶ci, tropy, pomysły, my¶li zawi±zuj± się podczas jednego, jakże często niepozornego, zdarzenia, które jednak znaczy i to znaczy o wiele więcej niż pozostałe.
Okre¶lenie "węzeł" nie do końca mnie zachwyca, jednak fascynuje mnie to, co (akurat w tym kontek¶cie) kryje się pod nim. Cieszę się też, że kto¶ zwrócił na to uwagę - że zrobił zoom na mikrozdarzenia w których przez chwilę odsłania się nasza Droga. Warto je wychwytywać, pamiętać o nich, bo bywaj± etapy w życiu, że pamięć zdaje się być wszystkim, co mamy; je¶li więc podczas najciemniejszej nocy zacznie nam się wydawać, że już nigdy nic się nie wydarzy, nie zadzieje, nie zmieni, to wła¶nie przecież tylko z pamięci może wyłonić się informacja, że to nieprawda, że warto jeszcze zaczekać.
O takich wła¶nie węzłach, czyli o momentach przełomowych, jaki¶ czas temu w swojej audycji opowiedział Dariusz Bugalski, i od tamtej pory ta opowie¶ć za mn± "chodzi" i nie chce pu¶cić :-) Może więc jeszcze komu¶ się spodoba, i co¶ ważnego przypomni lub u¶wiadomi...

poniedziałek, 06 paĽdziernika 2014, annago1
(C) Copyright by Anna Goluba  PustaMiska - akcja charytatywna