Anna Goluba
Blog > Komentarze do wpisu

XIV Wielki Arkan - Umiarkowanie.


jedno przemienia się w drugie
drugie w trzecie wci±ż
i na zawsze maj±c w sobie
Ľródło
istniej±ce lecz rozpoznawalne tylko
dla wtajemniczonych
trzecie znienacka staje się czwartym
czwarte kolejnym
z którego znów poniek±d samo
wyłania się następne
i nagle już wiem że tak będzie trwało
dopóki się nie wyczerpie
przynajmniej na tym etapie
nie jestem bowiem w stanie
tego przerwać
zupełnie
jakbym ¶niła na jawie
i może nawet tak jest
przemiany więc trwaj±
zmarli ożywiaj±
żywi odchodz±
kształty zatrzymuj± się w sobie
na coraz krócej
jakby nie wytrzymywały
od¶rodkowego ci¶nienia
nie mogę nic na to poradzić
obserwuję będ±c jednocze¶nie
wewn±trz
wiedz±c że przemienia się
po to żeby się wykrystalizować
uwolnić się z moich oczekiwań
oraz przyzwyczajeń
pozbawiona ich jestem gotowa
na wszystko
i na nic
przerażona
i jednocze¶nie silna nieznan± wcze¶niej sił±
w ciemno¶ciach
w wewnętrznym widzeniu
gdyż zewnętrzne oko jest tu
całkowicie bezradne
dostrzegam zarys błoniastych skrzydeł
i twarz obci±gnięt± skór± such± jak pergamin
na którym zostały spisane dzieje ¶wiata

niedziela, 14 wrze¶nia 2014, annago1
(C) Copyright by Anna Goluba  PustaMiska - akcja charytatywna