Anna Goluba
Blog > Komentarze do wpisu

Autoegzorcyzmy - polecam!


Pisanie oczyszcza, autoegzorcyzmuje, a to oznacza tyle, że pisz±c nie tyle uwalnia się swoje wewnętrzne demony (choć, oczywi¶cie nie tylko temu służy i nie tylko tak± rolę ma pisanie), co transformuje się je w co¶ innego. A wszystko jest lepsze od demona oddziałuj±cego z wewn±trz, z ukrycia, wywołuj±cego bez transformacji, bez ujawnienia i przekształcenia, niepokoj±ce objawy nad którymi kto¶, kogo demony - kompleksy, fobie, lęki, kody, wzorce, stłumione wspomnienia - zamieszkuj±, panuje w niewielkim stopniu, a tak naprawdę wcale. Trudno bowiem panować nad czym¶, z czym - sił± rzeczy - nie można skonfrontować się inaczej jak tylko poprzez skutki jego działania, które jednak o tyle s± istotne, iż wskazuj± na swoje przyczyny, a dopiero dotarcie do tychże umożliwia rozpoczęcie wspomnianej transformacji. Najlepiej za¶ dokonać jej, oddaj±c się wła¶nie pasji - czy to pisaniu, malowaniu, fotografowaniu, itp. - słowem - temu czemu¶ przez co wyraża się dusza. Pasja dlatego tak ¶wietnie spełnia tu swoj± rolę, gdyż w sposób wyj±tkowy, ustanawiaj±c warto¶ć nadrzędn± w stosunku do wyj¶ciowej, co potocznie znane jest jako kreatywno¶ć, twórczo¶ć, ł±czy w sobie działanie ¶wiadomo¶ci i pod¶wiadomo¶ci.
To jest koło ratunkowe, potem można już płyn±ć. I niczego wówczas nie zakładać - ani tego, gdzie się dopłynie, ani po co. Je¶li wykonuje się co¶ z sercem, dotrze się tam, gdzie trzeba.

niedziela, 16 marca 2014, annago1
(C) Copyright by Anna Goluba  PustaMiska - akcja charytatywna