Anna Goluba
Blog > Komentarze do wpisu

Mityczne wybaczanie.


Wybaczenie to abstrakcja, pojęcie nieadekwatne do rzeczywisto¶ci; podobnie jak ucieczka, o czym pisałam tutaj.
Nie ma bowiem komu i czego wybaczać.
Zła pochodz±cego z nie¶wiadomego ¬ródła nie ma jak wybaczyć. Nie¶wiadome jest bowiem niewinne. Nie podlega, oczywi¶cie, usprawiedliwieniu, ale nie wymaga też wybaczenia, lecz pomocy i zrozumienia.
Zło czyste, które dobrze o sobie wie i znajduje w sobie przyjemno¶ć również nie potrzebuje wybaczenia. Wybaczenie jest dla niego czym¶ ¶miesznym, jest oznak± słabo¶ci; ba, czasem czym¶ wysoce niestrawnym powoduj±cym jeszcze większe niż przedtem rozeĽlenie.

Wybaczanie funkcjonuje na tym samym poziomie na którym funkcjonuj± wszelkie dychotomie. Wybaczanie mówi, że s± lepsi i gorsi.
Imituje wielkoduszno¶ć, żeby ukryć swoj± pychę... Bo kim my jeste¶my, żeby wybaczać innym?

pi±tek, 23 sierpnia 2013, annago1
(C) Copyright by Anna Goluba  PustaMiska - akcja charytatywna